شغل انبیاء

 سلام بر انبیای الهی ، سلام بر اوصیا و علمای وحدانی ، سلام بر نیک سیرتان وجدانی

معلمی شغل انبیا

سلام بر سیرت و صولت انبیاء ، سلام بر حشمت و حکمت انبیاء ، سلام بر نگاه و نفس انبیاء ، سلام بر زندگی و مشغولیت انبیاء و ســـــلام بر شغل انبیاء که معلمی شغل انبیاست.

و خداوند متعال تنها و بزرگ معلم انسان هاست که فرمود: الرحمن، علم القرآن... و به خواست و اراده او انبیاء و اولیاء و اوصیا و صالحان نیز معلمان بشریت شدند.

پس سلام بر معلم

معلم خوبم اینها را خواندی؟ می دانم خوانده بودی و می دانستی پس قدر خود را بدان! و برایم معلم باش. و بیاموز علم را که علم روشنی است. و رهایم ساز از هرچه بی خدا زیستن است. تو ای معلم روستایم که از کوچه های پر از گل و لای در فصل های خزان و از کوچه های برف گرفته در ایام سرد و نمور گذشتی و شدی معلم من.

و حالا ای معلمم روزت مبارک

/ 0 نظر / 22 بازدید