اشعار و نواهای بومی و محلی (1) کتدی چیلیق هنردی - روستایی بودن هنر است

قـویـونـا بـاخ ، قـویـونــا                 یـونگلی بـدن ، بـویـونـا

سـود ورجـک، صـاباحدان              قــربـان اولــوم بـویـونـا

قـویـون دیـمـه، قـمـردی             بـاشدان بـاشا ثـمـردی

قیماق، کره، سود، قاتیق           کتـدی چیلیق ، هنردی

  • به گوسفند نگاه کن، به گوسفند    بدن پشمی و استوارش را ببین/
  • از فردا شیر خواهد داد ؛ قربان قد و بالایش گردم /
  • گوسفند نگو ماه است، از سر تا پا بهره است.
  • سرشیر، کره، شیر و ماست؛ روستایی بودن هنر است
/ 1 نظر / 5 بازدید
x

الله اکبر:همه ی این بره ها مال این دوتا گوسفندن؟