بحثی پیرامون شورا

شور و مشورت از مهمترین موضوعات اجتماعی است که بدون آن کارها نافص است. یک انسان هر چه قدر هم از نظر فکری نیرومند باشد به موضوعات گوناگون تنها از یک یا چند بعد محدود نگاه می کند و ابعاد دیگر بر او مجهول می ماند. امام هنگامی که موضوعی به شورا مطرح گردد و عقل ها و تجارب و دیدگاههای گوناگون به کمک هم بیایند، کارها کاملا پخته و کم عیب می گردد و از لغزش دور می شود.

مسئله شورا اینقدر مهم است که خداوند در آیه مبارکه 38 شورا به آن اشاره فرموده و بعد از اجابت امر خداوند و اقامه نماز بر شور و مشورت مسلمانان اشاره نموده است و در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم « هیچکس با کسی مشورت نمی کند مگر اینکه به راه درست راهنمایی می گردد » نیز از امام علی (ع) می خوانیم « هیچ پشتیبان و تکیه گاهی همچون مشورت نیست » و یا اینکه در روایتی می خوانیم « مشورت عین هدایت است » و مشورت در میان مردم یک امر زود گذر و موقتی نیست بلکه چندی جامعه و مسائل اجتماعی هست شورا بایستی باشد و این تاکید دین ماست.

. ! باید مواظب بود !.

حال کسانیکه بار سنگین و امانت مردم را به دوش گرفته اند و به نوعی کار مسلمین به ایشان واگذار شده است و عنوان عضو شورای اسلامی پیدا کرده اند ، بایستی بسیار مواظب باشند و از خداوند متعال استقامت و یاری بخواهند تا این بار گران را هرچه بهتر به سرمنزل مقصود برسانند .

به نظر بنده شورایی می تواند موفق باشد و خوب عمل کند که از میان اهالی ، آنهایی که از نظر توانایی و مدیریتی دارای ظرفیت های خوبی هستند. مثلا جوانان دارای مدارج عالیه دانشگاهی ، اهل علم و تجربه ، ریش سفیدان خوشفکر ، شوراهای ادوار گذشته ، کمک بگیرد. خود رای و خودمحور نباشد و همچنین نبایستی فکر کنند تافته ای جدا بافته اند . چون خیلی ها هستند ااز قبول چنین مسئولیتی بر خود می لرزند ، مگر اینکه بر آنها تکلیف شود .

در پایان به امید خلق حماسه سیاسی ملت شریف ایران و محقق شدن امر رهبر معظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای دامت برکاته - و به بار نشستن اهداف بزرگ قانون گذار محترم در مورد تشکیل شورای شهر و روستا که شرح و وظایف آن به تفصیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیش از چندین بند آمده است .

سلام علیکم و رحمة الله - اسداله فضل الهی

/ 0 نظر / 10 بازدید