شعر اذن عزاداری ( اذن و اجازه گرفتن از خدا و خود معصومین برای عزاداری )

پیمبر ای شفیع محشر دوست

تو ای آخر نبی از محضر دوست

بده اذن ورودم را به هیأت

                                               کنم آغاز ذکر یا حسین را               

حسین جانم حسین مولا حسین جان

علی ای باب جنت را تو دربان

بده رخصت علی ای شاه مردان

که تا من هم شوم از سینه زنها

                                           کنم آغاز ذکر یا حسین  را   

حسین جانم حسین مولا حسین جان

تو ای پهلو شکسته سینه پر خون

تو ای درد آشنای دیده در خون

تو ای زهرای اطهر رخصتی ده

                                              کنم آغاز ذکر یا حسین را                                 حسین جانم حسین مولا حسین جان

تو ای آقا حسن جان سبط اکبر

تو ای فرزند مولا و پیمبر

اجازهده شود تر دیده هایم

                                             کنم آغاز ذکر یا حسین را                                 حسین جانم حسین مولا حسین جان

تو ای زینب مثال استقامت

تو ای محنت کشیده با شهامت

بده رخصت که من هم با اسیران

                                              کنم آغاز ذکر یا حسین را                              حسین جانم حسین مولا حسین جان

/ 2 نظر / 7 بازدید
حریم جزیره عشق islandlo7e

بهترین!وقتی که تو به دنیا آمدی داشت بارون می آمد.اما هوا ابری نبود آخه فرشته ها داشتند گریه میکردند چون یکی از آنها گم شده بود.

امروز منم عضوی از هییت اسد الله ام