نذر باران در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر

قربانی ها باتبرک و طواف بقعه متبرک امام زاده جعفر (ع) (ازنوادگان امام جعفر صادق (ع) ذبح و تاصبح روز بعد جهت طبخ آبگوشت سنتی کوریجان (یخنی ) در چندین دیگ برای صرف هزاران نفر  بار گذاشته میشود. در ایام قدیم اهالی از این نذری در چاه آب وسیلو گندم خود میریختند واعتقاد قلبی  به افزایش برکت اموال خود داشتند وبارها از بارگاه این سید در این مراسم ها رفع نیاز وحاجت روا شده اند.

پیرمرد کوریجانی

 کهن سال ترین مرد کوریجانی آقای ابراهیم رستمی در مصاحبه با خبرنگار دیار تاریخی افزود: بنده 103سال دارم و به یاد دارم با پدر مرحومم که دستانم را گرفته بود ،برای گرفتن نذری به امام زاده می آمدیم .او در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود اظهار داشت :یک سال که مراسم قربانی به تاخیر افتاده بود آقا امام زاده جعفر (ع) را در عالم رویا که درکوه های کوریجان کنار گله گوسفندان خوابیده بودم ،مشاهده نمودم ، آقای سبز قبا فرمود به اهالی کوریجان بگو وقت ادا نذر است ، شب دوم هم این رویا تکرار شد و وقتی شب سوم نیز در خواب بودم این صحنه رادیدم .به محض اطلاع به اهالی اقدام به ذبح قربانی  وادا نذورات نمودند.

در روز مراسم یکی از سیدهای کوریجان وظیفه تبرک اهالی را به عهده دارد .از آقایانی که تابحال بوده اند : آقا سید رسول ، آقا سید نصیر ،آقا سید ابراهیم ،آقاسیدحسن ،آقا سید ولی وآقا سید محمد علی رامیتوان نام برد . 

پخت این غذای بسیار خوش مزه به عهده چند نفر از اهالی میباشد که تا صبح مشغول آماده سازی این غذا میباشند .

نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
نذر باران و رفع قضا وبلایای طبیعی در بقعه متبرکه امام زاده جعفر (ع) کوریجان + تصاویر
 
 
 
/ 1 نظر / 132 بازدید
مصطفی نوروزی

با سلام و تشکر از انعکاس این مطلب امامزاده جعفر کوریجان از نسل امام جعفر صادق (ع) می باشند و ایشان از بغداد به کوریجان مهاجرت نموده و مولف کتاب جعفریات می باشند و گفته میشود سادات جعفری کبودراهنگ ، سادات داق داق آباد ، سادات بوبوک آباد ، سادات کوریجان و... از نسل او هستند