تخریب گلدسته های مسجد جامع به دلایل معلوم

بخشی از گلدسته های مسجد جامع داقداق آباد تخریب شد.

این تخریب که به دلایل معلومی صورت گرفته را یک گروه تخریب کار حرفه ای انجام داده است.

یک فرد مطلع با ذکر مطالب فوق ادامه داد که این موضوع با پیگیری جدی و با اختصاص بودجه تقدیمی یک خیر بوده است و قرار است پس از تخریب نیمی از گلدسته های قبلی ، یک جفت گلدسته برنجی براق جایگزین آن گردد. و روح رهگذران با یک نظر دیدن آن بدون وارد شدن به داخل مسجد و اقامه نماز مملو از معنویت گردد.

تعمیر و بازسازی گلدسته

/ 1 نظر / 9 بازدید
MJH

باد زانو می زند... گلدسته را بو می کند دست هر آشفته ای را پیش تو رو می کند در لباس خادمان مهربانت، صبح ها صحن و ایوان طلا را آب و جارو می کند..... (یا علی ابن موسی الرضا)