/ 1 نظر / 53 بازدید
یک داقداق آبادی

البته از شما که شنیدم جزو برادران سپاهی هستید، انتظاری جز این حرفها نیست. ۳۷ ساله که مملکت دست شماست. چه گلی به سر مردم زدید؟