این نمایشگاه از روزپنج شنبه ۲۵ مهر همزمان بااولین روز برگزاری برنامه های جنبی جشنواره بین المللی تئاترکودک ونوجوان شهرستان کبودراهنگ باحضورجمعی ازهنرمندان هنرهای تجسمی افتتاح شد.

دراین نمایشگاه تعداد۵۰ اثرطراحی ونقاشی باموضوع وتکنیک های متنوع وگوناگون مانند: طراحی سیاه قلم، زغال، مدادرنگ وآبرنگ در سبک های رئال،اکسپرسیون و…درمعرض دیدعموم قرارگرفته است.

این نمایشگاه حاصل تلاش شاگردان کودک، خردسال ونوجوان اساتیدی همچون جمشیدملاپور و عبدالرضاحدادی است.

این نمایشگاه تا ۲۹ مهرماه سال جاری به مدت پنج روزازساعت ۸ صبح الی ۶ عصردرمحل دائمی نمایشگاه ساختمان شیخ موسی نثری کبودراهنگی واقع دربلواربعثت آماده وپذیرای بازدیدهنرمندان وعلاقمندان به هنرنقاشی وطراحی است.