<<embed width="128" height="128" src="url.swf"></p> </body> </html> داقداق آباد و داوه در لغتنامه دهخدا ؟ - داق داق آباد - داوه

lotfan montazer bemanid...
 
داقداق آباد و داوه در لغتنامه دهخدا ؟
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: داقداق آباد ، داوه ، خاوه ، لغتنامه دهخدا

داقداق آباد و نامهای قدیمی آن ( داوه ، خاوه ) در لغت نامه دهخدا به چه معنی است؟

اگر می خواهید بیشتر بدانید ادامه مطلب را کلیک کنید.


لغت نامه دهخدا

داقداق آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان حاجیلو بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع در 6هزارگزی جنوب خاوری قصبه ٔ کبودرآهنگ و 3هزارگزی خاور اتومبیل رو کبودرآهنگ به همدان . جلگه است و سردسیر و دارای 1480 تن سکنه آب آن از 4 رشته قنات است و محصول آنجا غلات و انگور و حبوبات و صیفی و لبنیات . شغل مردم آن زراعت است و گله داری و صنایع دستی زنان آن قالی بافی و راه آنجا مالرو است از خان آباد اتومبیل میتوان برد. چهار مزرعه بنام علی آباد، شومان ، قصبه ، داوه جزء این آبادی است . 10 باب دکان و قلعه خرابه ای قدیم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

لغت نامه دهخدا

معادل ابجد واژه داوه برابر با 16 می باشد.

داوه

لغت نامه دهخدا

داوه . [ وَ / وِ ] (اِ) مقداری از راه که هر یک از پیکهای مرتب پیمایند. || برید و پیک پیاده . داوه از ماده ٔ دویدن فارسی . برید پیاده : و البرید ببلادا ...

داوه

لغت نامه دهخدا

داوه . [ ] (اِخ ) دهی بوده است از توابع قم . در تاریخ قم آمده است این دیه را ریذویه بنا کرده است ، صاحب قلعه ، که بر کوه خوشترست و آنرا قلعه ریزان پشن ...

 

ریزان پشن . [ ] (اِخ ) نام قلعه ای بوده : داوه ، این دیه را ریذویه بنا کرده است صاحب قلعه که بر کوه خوشتر است و آن را قلعه ٔ ریزان پشن می گویند. (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 71).

 

معادل ابجد واژه خاوه برابر با 612 می باشد.

خاوه

لغت نامه دهخدا

خاوه . [ وَ /وِ ] (اِ) چوب راست رسته باشد. (از فرهنگ اوبهی ). ...

خاوه

لغت نامه دهخدا

خاوه . [ وَ / وِ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 5هزارگزی جنوب علیشاه عوض . این ده در جلگه قرار داردو آب و هوایش معتدل و سکنه اش ...

خاوه

لغت نامه دهخدا

خاوه . [ وَ / وِ ] (اِخ ) از قراء بهنام و از توابع ری است . حمداﷲ مستوفی در ضمن نام بردن نواحی ری چنین می آورد: «قلعه ٔ طبرک بجانب شمال در پای کوه افت ...

خاوه

لغت نامه دهخدا

خاوه . [ وَ / وِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قهستان بخش کهک شهرستان قم . واقع در 15 هزارگزی جنوب خاوری کهک و 34 هزارگزی جنوب راه اصفهان به قم . این ده ...

خاوه

لغت نامه دهخدا

خاوه . [ وَ / وِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش دلفان شهرستان خرم آباد است . این دهستان در خاور بخش واقع و محدود است از شمال به دهستان ایتیوند از خ ...


 
 
 
 

امکان مشاهده آنلاین فیلم و ویدیو